/ / ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД

АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН  ШАЛГАЛТЫН ЗАР

 

2015.02.11                                                                                                                  Улаанбаатар хот

 

        Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс  цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай  албан тушаалын сул орон тоог тус албан тушаалд анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөх  мэргэшлийн шалгалтыг 2015 оны 03 дугаар сарын 23-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулах гэж байна.  

Зарлагдаж байгаа ажлын байр /албан тушаал/-д тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа болон мөн хуульд заасан үндэслэлээр албанаас хүсэлтээрээ чөлөөлөгдсөн иргэд зарласан сул орон тоонд өрсөлдөхөөр бүртгүүлэх эрхтэй.

Цагдаагийн төв байгууллагын харъяа нэгж, нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын саатуулах байрны эмч, холбоо мэдээллийн инженер, хэв журмын болон харуулын цагдаа, цагдаа-жолооч, бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч-бичээч, бичээч, архивч, зураглаач зэрэг нийт 325 ажлын байрыг нээлттэй зарлаж, иргэдийг өрсөлдүүлэн шалгаруулах замаар сул орон тоог нөхөх гэж байна.

Нээлттэй зарлаж байгаа ажлын байрны онцлогоос хамаарч мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар, туршлага болон бусад тусгай шаардлага өөр өөр байна.

Иймд зарласан ажлын байр тус бүрт тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, сул ажлын байрны тоог Цагдаагийн байгууллагын цахим хуудсанд байрлуулсан тул Та бүхэн  www.police.gov.mn гэсэн хаягаар орж танилцана уу.

 

                  Бүртгэл 2 үе шаттай явагдана. Үүнд:

 

Нэгдүгээр үе шат:

Цагдаагийн байгууллагын сул ажлын байранд өрсөлдөх Нийслэл хотын иргэд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт, орон нутгийн иргэд оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ цагдаагийн байгууллагад 2015 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 18-ныг  хүртэл хугацаанд бүртгүүлж, судалгаанд хамрагдана.

                

           Хоёрдугаар үе шат: Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдөр /Даваа гараг/-ийн 10.00 цагаас Хамгаалалтын газар /хуучнаар Нийгмийн хэв журам хамгаалах газар/-т зохион байгуулагдах нэгдсэн бүртгэлд хамруулж, шалгалтад орох эрх олгоно.

 

Иргэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж, бүртгэл, судалгаанд хамрагдана. Үүнд:

 •   Өргөдөл

 • Биеийн байцаалт (Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт №1-ийн дагуу бүрэн бичсэн байх);

 • Дээд боловсролын диплом; /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/

 • Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт төгссөн бол түүнийг гэрчлэх гэрчилгээ; /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/

 • Эмчийн орон тоонд өрсөлдөх иргэдийн хувьд хүчин төгөлдөр эмчлэх эрхийн гэрчилгээ; /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/

 • Иргэний үнэмлэх; /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/

 •  3 үеийн түүх;

 • Бүрэн дунд боловсролтой бол түүнийг гэрчлэх албан ёсны баримт, сурагчийн хувийн хэрэг;

 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;

 • Ажиллаж  байсан бол ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /нийгмийн даатгалын дэвтэр, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувь; албанаас чөлөөлөгдсөн бол тушаалын хувь; архивын лавлагаа,

 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/

 • 3х4, 4х6 хэмжээний 4% зураг;

 

         Шаардлагатай гэж үзвэл иргэнээс нэмэлт материал гаргуулан авна. 

 

Бичиг баримт дутуу бүрдүүлсэн, зарлагдсан  ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй иргэдийг судалгаанд хамруулахгүй. Мөн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж, судалгаанд хамрагдаагүй  иргэнд шалгалтад орох эрх олгохгүй болохыг анхаарна уу.

 

Шалгалтад орохоор бүртгүүлж байгаа иргэн өөрийнхөө тухай үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.

 

Шалгалт Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 20 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын дагуу явагдана. Журмыг цагдаагийн байгууллагын гэсэн www.police.gov.mn цахим хаяг болон ЦЕГ-ын хэвлэл мэдээллийн төвийн facebook хаяг, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын цахим хаягууд дээр тус тус байршуулсан тул Та бүхэн бүртгэлтэй холбоотой болон холбогдох бусад мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцана уу.

 

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн 99861623,96780030дугаарын утсаар холбогдож,  лавлагаа, мэдээлэл авч болно.

 

 

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

 

 

<t

 ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИРГЭДЭЭС СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ НӨХӨХ, НЭЭЛТТЭЙ ЗАРЛАЖ БАЙГАА ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛ                                                                 /АЖЛЫН БАЙР/, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
                    2015.02.10
Нэгжийн нэр Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах шаардлага
  нэр Хариуцах асуудал ангилал Сул  орон тоо боловсрол мэргэжил мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 Булган аймаг дахь  ЦГ холбоо, мэдээллийн инженер *Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагаас хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай холбоо мэдээллийн сүлжээний нууцлал, аюулгүй ажиллагаа, найдвартай, тасралтгүй шуурхай үйлчилгээгээр хангах  ТТ-9 1 дээд Холбоо мэдээллийн инженер, Радио холбооны инженер /утасгүй холбоо/ холбооны сүлжээ, холболтын технологи * *радио холбооны техник хэрэгслийг засварлах *сүлжээ зохион байгуулах *шинээр ЦБ-д орох бол 35 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах 
холбоо, мэдээллийн инженер 1  
2 Архангай аймаг дахь цагдаагийн газар  Саатуулах байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  * тухайн нутаг дэвсгэрт тогтвор суурьшилтай ажиллах *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах
3 Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар Саатуулах байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  * тухайн нутаг дэвсгэрт тогтвор суурьшилтай ажиллах *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах
4 Дорноговьаймаг дахь цагдаагийн газар Сааутуулах байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  * тухайн нутаг дэвсгэрт тогтвор суурьшилтай ажиллах *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах
5 Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар Саатуулах  байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 2 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  * тухайн нутаг дэвсгэрт тогтвор суурьшилтай ажиллах *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах
6 Завхан аймаг дахь цагдаагийн газар Саатуулах  байрны их /бага/ эмч ТТ-9         /ТТ-8/ 2 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч  
7 Өмнөговь аймаг  дахь цагдаагийн газар Саатуулах  байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  * тухайн нутаг дэвсгэрт тогтвор суурьшилтай ажиллах *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах
8 Төв аймаг дахь цагдаагийн газар Саатуулах  байрны их /бага/ эмч ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч *
9 Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар Саатуулах  байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
10 Чингэлтэй дүүрэг дэхь цгадаагийн нэгдүгээр хэлтэс Саатуулах  байрны их /бага/ эмч ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч *
11 Сүбаатар дүүрэг дэхь цгадаагийн нэгдүгээр хэлтэс Саатуулах  байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
12 Сонгинохайрхан дүүрэг дэхь цгадаагийн нэгдүгээр хэлтэс Саатуулах  байрны их /бага/ эмч *Саатуулах байранд ирсэн иргэдийг хүлээн авч, эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, *ээлжийн цагдаа, жолооч нарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ТТ-9         /ТТ-8/ 1 тусгай дунд, дээд  бага эмч, их эмч * мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  *35 хүртэл настай байх *гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй, шүүхээр ял шийтгэгдэж байгаагүй байх *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
Саатуулах байрны эмч 13  
13 Орхон аймаг дахь цагдаагийн газар  Гадаадын иргэн хариуцсан бүртгэгч Гадаадын иргэдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гэмт халдлагад өртсөн тохиолдолд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлийн тоо бүртгэл хөтлөх, санал танилцуулах  ТТ-7 1 орос, англи хэлний орчуулагч  дээд, бакалавр түүнээс дээш   мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх *Бичиг хэрэг хөтлөх,             *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх; *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах * тогтвор суурьшилтай ажиллах
  Гадаадын иргэн хариуцсан бүртгэгч 1            
14 Цагдаагийн ерөнхий газар Автобааз Цагдаа-жолооч  Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх; ТТ-7  10 бүрэн дунд, түүнээс дээш жолооны В, С ангилалтай байх D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх; автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх; *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах * тогтвор суурьшилтай ажиллах
15 Архангай аймаг дахь ЦГ цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
16 Булган аймаг дахь ЦХ цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 3 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах * тогтвор суурьшилтай ажиллах
17 Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газар  цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
18 Завхан аймаг дахь ЦГ цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах 
19 Өвөрхангай аймаг дахь ЦГ цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
20 Сэлэнгэ аймаг дахь  ЦГ цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 1 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах   *тогтвор суурьшилтай ажиллах 
21 Төв аймаг дахь ЦГ  цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
22 Хэнтий аймаг дахь ЦГ цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
23 Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар  цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 4 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах   *тогтвор суурьшилтай ажиллах 
24 Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 4 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
25 Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 4 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах 
26 Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 4 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
27 Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс  цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 3 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах 
28 Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 3 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
29 Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
30 Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
31 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 3 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
32 Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 3 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
33 Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
34 Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
35 Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
36 Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 2 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
37 Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хэлтэс цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 5 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
38 Хамгаалалтын хоёрдугаар газар  цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 5 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх
39 Хамгаалалтын гуравдугаар газар  цагдаа-жолооч Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх ТТ-7 5 бүрэн дунд, түүнээс дээш В, С ангилал бүхий жолооч D ангилалтай бол давуу тал гэж үзнэ.  * 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх *шинээр ЦБ-д орох бол 30 хүртэл настай байх *оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх;  * гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй,  шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *нууц хадгалах *тогтвор суурьшилтай ажиллах
40 Сураглт дадлагын төв цагдаа-жол

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Fgqxtt:
45.146.26.43
usa viagra sales - <a href="https://bestusasild.com/">viagra over the counter</a> cheap sildenafil online
2022-05-06 11:35:03
Rsmmgq:
45.146.26.84
order prednisolone 10mg pill - <a href="https://gabapentinx.store/">neurontin 800mg sale</a> tadalafil 20mg generic
2022-05-08 01:56:18
Tshfft:
45.146.26.19
order augmentin 1000mg pills - <a href="https://gaugmentin.store/">brand augmentin 375mg</a> buy cialis 5mg sale
2022-05-10 15:03:49
Keclvr:
45.146.26.65
purchase bactrim online - <a href="https://xviagrpill.today/">buy sildenafil 150mg pill</a> sildenafil uk
2022-05-13 01:07:23
Wqpywj:
45.146.26.81
purchase cephalexin pills - <a href="https://xerythromycin.store/">erythromycin cheap</a> order erythromycin 500mg online cheap
2022-05-15 07:49:17
Jhiezi:
45.146.26.118
buy generic fildena 50mg - <a href="https://xnolvadex.quest/">buy tamoxifen without prescription</a> stromectol price uk
2022-05-17 08:36:05
Elyexp:
45.146.26.35
budesonide sale - <a href="https://xantabuse.quest/">oral disulfiram 500mg</a> antabuse 500mg for sale
2022-05-18 21:12:32
Lnrshb:
45.146.26.44
ceftin 250mg us - <a href="https://cefuroximex.store/">buy cefuroxime 500mg sale</a> order tadalafil 10mg pill
2022-05-20 08:32:25
Utgama:
45.146.26.99
acillin sale - <a href="https://tadalafixpls.com/">cialis 10mg uk</a> order cialis 10mg for sale
2022-05-21 19:22:41
Yyqkmp:
45.146.26.42
purchase amoxicillin pills - <a href="https://amoxicillinc.store/">amoxicillin tablet</a> cheap vardenafil 10mg
2022-05-23 20:38:45
Itctqs:
45.146.26.114
ivermectin cream cost - <a href="https://ivermectinx.store/">buy stromectol for humans</a> buy vardenafil without prescription
2022-05-25 05:56:49
Eebhze:
45.146.26.50
buy generic doxycycline - <a href="https://clomidg.store/">buy clomiphene 50mg pill</a> buy tadalafil pill
2022-05-26 19:02:07
Wrbnsb:
45.146.26.63
buy cialis 20mg sale - <a href="https://erectplls.com/">tadalafil medication</a> modafinil 100mg usa
2022-05-28 15:33:34
Vngxzb:
45.146.26.119
buy deltasone 40mg - <a href="https://edpill.store/">online ed meds</a> isotretinoin cheap
2022-05-30 00:25:46
Pjexlw:
45.146.26.81
amoxicillin 500mg oral - <a href="https://edssilen.com/">canadian viagra</a> buy sildenafil 150mg online cheap
2022-05-31 09:26:07
Mhpcia:
45.146.26.76
order prednisolone 10mg sale - <a href="https://predsolone.store/">buy prednisolone 20mg</a> viagra over the counter
2022-06-01 22:52:49
Kbkkyh:
45.146.26.57
order lasix 100mg sale - <a href="https://furosemideg.com/">buy lasix 100mg without prescription</a> ivermectin 6 mg pills
2022-06-03 14:43:14
Qijkxa:
45.146.26.10
plaquenil ca - <a href="https://chloroquins.com/">chloroquine pills</a> baricitinib 4mg drug
2022-06-05 05:43:26
Roqtgx:
45.146.26.99
buy glucophage online cheap - <a href="https://metforminx.store/">glucophage 500mg tablet</a> amlodipine uk
2022-06-06 19:24:45
Iwuhwo:
95.55.250.238
order lisinopril for sale - <a href="https://metoprololpx.com/">generic lopressor</a> buy atenolol pills
2022-06-08 08:25:46
Qlfcde:
45.146.26.74
levitra 10mg cheap - <a href="https://pregabalin.store/">pregabalin usa</a> clomiphene 50mg pills
2022-06-09 20:09:55
Pqkxls:
45.146.26.11
buy ventolin inhalator without prescription - <a href="https://essayslw.com/">essays online to buy</a> dapoxetine 30mg for sale
2022-06-11 11:12:29
Hkuzkh:
45.146.26.94
order synthroid 150mcg pill - <a href="https://desloratadi.store/">buy clarinex online cheap</a> plaquenil drug
2022-06-12 23:17:09
Sbyemc:
45.146.26.31
order cialis 20mg - <a href="https://edsildx.com/">best viagra sites online</a> cheap viagra pills
2022-06-14 10:35:32
Lujlbr:
45.146.26.122
deltasone 20mg drug - <a href="https://amoxicilli.store/">buy amoxicillin 500mg online cheap</a> amoxil 1000mg pills
2022-06-16 05:55:33
Upmcio:
45.146.26.11
purchase diltiazem - <a href="https://zithromycins.com/">buy azithromycin sale</a> neurontin canada
2022-06-17 06:19:23
Xtlkkh:
45.146.26.22
order furosemide for sale - <a href="https://doxycycliner.com/">oral doxycycline</a> buy generic doxycycline
2022-06-18 05:48:06
Rgozzc:
45.146.26.42
cenforce pills - <a href="https://xdomperidone.com/">order domperidone sale</a> cost motilium
2022-06-19 11:01:56
Dihurk:
45.146.26.127
buy viagra 100mg online cheap - <a href="https://fsildenafil.store/">sildenafil citrate</a> buy generic cialis 5mg
2022-06-20 20:07:28
Gzacyz:
45.146.26.119
provigil order online - <a href="https://rerectpill.com/">buy ed pills for sale</a> order rhinocort pills
2022-06-22 07:50:44
Eaapgm:
45.146.26.127
generic isotretinoin 10mg - <a href="https://risotretinoin.com/">accutane 10mg over the counter</a> order tetracycline for sale
2022-06-24 03:28:10
Hlxeuy:
45.146.26.49
cyclobenzaprine 15mg brand - <a href="https://rpropranolol.com/">buy inderal 10mg pills</a> buy inderal 10mg
2022-06-25 20:05:14
Ohwpjx:
45.146.26.43
cheap clopidogrel 150mg - <a href="https://tmethotrexate.com/">order methotrexate 5mg online cheap</a> order metoclopramide 10mg online
2022-06-27 13:50:56
Bouhjb:
45.146.26.76
cozaar 25mg us - <a href="https://losartann.com/">cozaar 25mg usa</a> buy promethazine 25mg generic
2022-06-29 06:29:49
Mjhhcu:
45.146.26.15
order levaquin 500mg generic - <a href="https://viagplls.com/">sildenafil canada</a> tadalafil 20mg pills
2022-07-01 10:30:19
Bkynfg:
45.146.26.49
real cialis fast shipping - <a href="https://meloxicamr.com/">oral mobic 7.5mg</a> cost tamsulosin 0.4mg
2022-07-03 00:15:20
Vohjhe:
45.146.26.31
ondansetron 4mg drug - <a href="https://spironolactoner.com/">purchase spironolactone pill</a> purchase valtrex pills
2022-07-05 18:40:55
Poagrb:
45.146.26.94
finasteride 5mg ca - <a href="https://fluconazoler.com/">order fluconazole generic</a> ciprofloxacin 500mg usa
2022-07-07 23:03:01
Qtkosj:
95.55.250.238
metronidazole uk - <a href="https://bactriml.com/">bactrim over the counter</a> cephalexin 250mg cost
2022-07-09 06:11:04
Mazvdc:
45.146.26.61
buy generic sildenafil - <a href="https://sildenaplls.com/">viagra pills 150mg</a> buy sildenafil 100mg generic
2022-07-10 10:40:18
Ukxaly:
45.146.26.41
cheap ed drugs - <a href="https://tadalafilsde.com/">tadalafil 10mg bestellen</a> sildenafil 50mg generika rezeptfrei kaufen
2022-07-11 20:57:31
Xflqqx:
45.146.26.61
buy deltasone 10mg for sale - <a href="https://rprednisone.com/">buy prednisone 10mg generic</a> prednisolone cheap
2022-07-13 11:53:49
Ffqlcu:
45.146.26.82
order gabapentin 100mg generic - <a href="https://gdoxycycline.com/">doxycycline for sale online</a> buy stromectol online
2022-07-15 01:34:23
Vcvpfk:
45.146.26.122
buy hydroxychloroquine 200mg sale - <a href="https://viagsildef.com/">brand viagra</a> buy cenforce 50mg generic
2022-07-16 19:18:24
Czglhu:
45.146.26.82
order baricitinib 2mg pills - <a href="https://metforminf.com/">glucophage 1000mg drug</a> lisinopril pills
2022-07-17 17:34:14
Oalzzx:
45.146.26.129
order prilosec without prescription <a href="https://vafdlevit.com/">levitra online buy</a> buy methylprednisolone 4 mg
2022-07-18 19:39:12
Rgbfuw:
45.146.26.81
buy essay now <a href="https://ventohe.com/">order ventolin inhalator generic</a> brand clarinex
2022-07-19 11:41:47
Aygwce:
45.146.26.40
buy priligy 30mg without prescription <a href="https://diltiazemns.com/">diltiazem drug</a> zyloprim 300mg cost
2022-07-20 04:44:26
Ynmocr:
45.146.26.38
sildenafil 150mg brand <a href="https://edtadalp.com/">cialis 20mg pills</a> buy cialis 40mg for sale
2022-07-21 06:12:28
Ztfnen:
45.146.26.119
purchase zetia online <a href="https://ezetimibels.com/">order ezetimibe 10mg for sale</a> domperidone over the counter
2022-07-23 03:39:46
Fvbceg:
45.146.26.46
purchase cyclobenzaprine sale <a href="https://ketorolacbuy.com/">toradol 10mg uk</a> oral clopidogrel 75mg
2022-07-24 16:40:02
Rfhzox:
45.146.26.46
purchase methotrexate without prescription <a href="https://methotrexatey.com/">methotrexate 10mg us</a> metoclopramide 20mg pill
2022-07-26 01:50:12
Ehnmvi:
45.146.26.10
sildenafil 100mg tablet <a href="https://cialiedfs.com/">order cialis 10mg generic</a> deltasone order
2022-07-27 09:38:26
Xabehc:
45.146.26.38
accutane 10mg cheap <a href="https://suhagrapls.com/">sildenafil drug</a> order sildenafil 100mg for sale
2022-07-28 17:19:29
Diukqq:
45.146.26.10
sildenafil pharmacy <a href="https://sildalispl.com/">purchase sildalis generic</a> losartan canada
2022-07-30 04:42:15
Pbsakp:
45.146.26.56
nexium medication <a href="https://sidenafilppl.com/">sildenafil 100mg pills for sale</a> cialis overnight shipping
2022-07-31 12:13:06
Lgpyto:
45.146.26.50
order tadalafil 40mg online cheap <a href="https://dutasteridel.com/">avodart 0.5mg cheap</a> avodart 0.5mg price
2022-08-01 19:27:33
Ojljow:
45.146.26.74
ranitidine cheap <a href="https://celecoxibp.com/">buy celecoxib 100mg for sale</a> buy tamsulosin 0.2mg pill
2022-08-03 02:09:16
Sqgnto:
45.146.26.33
buy ondansetron generic <a href="https://simvastatinl.com/">cheap simvastatin</a> buy propecia 5mg without prescription
2022-08-04 08:40:28
Igsicc:
45.146.26.57
order fluconazole for sale <a href="https://sildedpill.com/">sildenafil for women</a> viagra sildenafil 200mg
2022-08-06 04:13:37
Nzudon:
45.146.26.93
order tadalafil sale <a href="https://provipill.com/">oral provigil</a> cheap sildenafil pill
2022-08-07 10:36:56
Apjmdl:
95.55.250.238
azithromycin 500mg generic <a href="https://prednisolonel.com/">order prednisolone 10mg pills</a> metformin 1000mg ca
2022-08-08 17:02:33
Sxncxr:
95.55.250.238
metronidazole brand <a href="https://augmentiln.com/">augmentin buy online</a> buy glucophage 500mg online
2022-08-09 23:06:48
Mebvib:
45.146.26.66
cleocin 300mg for sale <a href="https://erythromycinln.com/">erythromycin cost</a> rhinocort online buy
2022-08-11 06:33:39
Cqkilj:
45.146.26.63
buy cefuroxime 500mg <a href="https://methocarbamolc.com/">buy methocarbamol online cheap</a> order cialis 20mg pill
2022-08-12 19:11:23
Nzlrse:
45.146.26.76
sildenafil 150mg pill <a href="https://stadalafill.com/">cheap cialis sale</a> order cialis 40mg sale
2022-08-14 01:31:54
Gjotvi:
45.146.26.82
ivermectin india <a href="https://tretinoinsp.com/">retin oral</a> retin cream ca
2022-08-15 08:03:23
Hfkalf:
45.146.26.99
buy tadalafil 10mg for sale <a href="https://buytadacips.com/">order tadacip 20mg generic</a> buy diclofenac
2022-08-16 18:49:53
Djotvt:
45.146.26.127
indomethacin 50mg brand <a href="https://cefiximes.com/">suprax 100mg drug</a> buy amoxicillin 500mg pill
2022-08-18 00:50:10
Xxtmhq:
45.146.26.11
buy arimidex 1 mg sale <a href="https://clarithromycins.com/">biaxin 250mg without prescription</a> online cialis
2022-08-19 17:06:00
Vqbshc:
45.146.26.17
catapres 0.1 mg without prescription <a href="https://spibromide.com/">tiotropium bromide online</a> buy antivert sale
2022-08-20 13:10:42
Aelixq:
45.146.26.19
order minocycline generic <a href="https://minocyclinep.com/">minocin for sale</a> order leflunomide 10mg online
2022-08-21 08:52:10
Fwjebp:
45.146.26.43
azulfidine for sale online <a href="https://verapamilr.com/">order calan 120mg without prescription</a> depakote 500mg for sale
2022-08-22 04:22:46
Jiyfwk:
45.146.26.81
isosorbide 20mg pill <a href="https://atenololi.com/">atenolol 100mg tablet</a> order atenolol 100mg
2022-08-23 00:07:28
Qzsjwf:
45.146.26.17
casinos <a href="https://xclomiphene.com/">order clomiphene pill</a> misoprostol for sale online
2022-08-26 04:00:49
Ocvqjg:
45.146.26.56
purchase xenical pill <a href="https://xacyclovir.com/">buy zovirax 800mg for sale</a> order baclofen 10mg without prescription
2022-08-27 09:10:32
Jcxxrd:
45.146.26.46
order tizanidine generic <a href="https://xpranolol.com/">buy inderal</a> reglan over the counter
2022-08-28 13:57:00
Nzwrcw:
45.146.26.61
order viagra online <a href="https://tadalafort.com/">female cialis pill</a> order generic tadalafil 10mg
2022-08-29 18:51:42
Lrsnyc:
45.146.26.43
gambling casino <a href="https://hapstudies.com/">my mother essay writing</a> research paper website
2022-08-30 23:24:59
Qdedjq:
45.146.26.56
paper assistance <a href="https://weforstudent.com/">dissertation writers online</a> purchase cialis without prescription
2022-09-01 21:12:06
Jtxkat:
45.146.26.114
order azathioprine 25mg for sale <a href="https://viaformen.com/">purchasing viagra on the internet</a> telmisartan 80mg drug
2022-09-03 01:02:18
Jznscj:
45.146.26.129
molnupiravir cost <a href="https://molnupiravirp.com/">generic molnunat 200 mg</a> lansoprazole over the counter
2022-09-04 04:00:53
Ohwaov:
45.146.26.56
imuran 100 mcg over the counter <a href="https://nifedipinel.com/">buy adalat for sale</a> order phenazopyridine 200 mg generic
2022-09-05 07:11:11
Teizfi:
45.146.26.127
buy diamox online cheap <a href="https://xmontelukast.com/">montelukast order</a> buy singulair 5mg
2022-09-06 11:42:18
Zlvbkp:
45.146.26.129
cialis without prescription <a href="https://prednils.com/">deltasone 10mg without prescription</a> prednisone cheap
2022-09-08 01:11:16
Lagfau:
45.146.26.84
zithromax 500mg cheap <a href="https://xpfurosemide.com/">furosemide for sale online</a> buy prednisolone 5mg
2022-09-09 04:31:21
Eljirq:
95.55.250.238
doxycycline online buy <a href="https://buyhydroxychlo.com/">hydroxychloroquine 200mg drug</a> buy stromectol 6mg
2022-09-10 10:36:53
Oorqat:
95.55.250.238
lopressor 100mg drug <a href="https://metoprololn.com/">lopressor for sale online</a> buy vardenafil 20mg pills
2022-09-11 11:05:12
Mfpmsv:
45.146.26.38
cheap ventolin inhalator <a href="https://buysynthroix.com/">cheap synthroid tablets</a> order aristocort 4mg
2022-09-12 20:44:09
Atzzbu:
45.146.26.15
zovirax oral <a href="https://buysacyclovir.com/">buy zovirax 800mg without prescription</a> perindopril pills
2022-09-14 18:17:15
Dlkzux:
45.146.26.90
buy allegra 120mg online <a href="https://xfexofenadine.com/">buy fexofenadine pill</a> panadol 500 mg oral
2022-09-16 01:14:56
Roqowl:
45.146.26.19
brand oxcarbazepine 300mg <a href="https://ursodiolx.com/">cost urso</a> rosuvastatin price
2022-09-17 11:09:45
Skrfua:
45.146.26.46
purchase zetia <a href="https://aezetimibe.com/">zetia tablet</a> order baclofen for sale
2022-09-18 17:19:58
Nlqrkd:
45.146.26.127
zanaflex brand <a href="https://gcsildenafil.com/">sildenafil drug</a> buy cialis for sale
2022-09-20 03:16:23
Veodfd:
45.146.26.40
atorvastatin 80mg without prescription <a href="https://buylisinop.com/">lisinopril 5mg tablet</a> order lyrica pill
2022-09-21 05:52:05
Njwgxu:
45.146.26.56
order tacrolimus 1mg online <a href="https://labetalolc.com/">labetalol 100mg price</a> purchase tricor
2022-09-24 21:37:17
Pqaapr:
45.146.26.82
purchase colchicine generic <a href="https://xedbestpl.com/">over the counter erectile dysfunction pills</a> clopidogrel 75mg canada
2022-09-25 19:26:07
Terzpd:
45.146.26.82
purchase oxybutynin online cheap <a href="https://oxybutyninbuy.com/">purchase oxybutynin generic</a> buy generic nitrofurantoin 100mg
2022-09-28 09:11:23
Kamjop:
45.146.26.95
motrin order online <a href="https://buyxibuprofen.com/">buy generic ibuprofen 600mg</a> calcitriol 0.25 mg oral
2022-09-29 16:01:06
Dbuuow:
45.146.26.42
bupropion 150 mg price <a href="https://xgsildenafil.com/">viagra pills 150mg</a> rx pharmacy online viagra
2022-09-30 22:47:44
Djtxiz:
45.146.26.46
order esomeprazole 40mg generic <a href="https://atopiramate.com/">topamax 200mg tablet</a> imitrex online
2022-10-04 04:51:55
Dshrrg:
45.146.26.49
buy levaquin 250mg without prescription <a href="https://alevofloxacin.com/">generic levofloxacin 250mg</a> ranitidine pills
2022-10-05 11:19:12
Axjnfz:
45.146.26.65
order mobic 7.5mg pills <a href="https://atamsulosin.com/">buy flomax 0.2mg pill</a> cost tamsulosin 0.2mg
2022-10-06 18:54:54
Tftfdk:
45.146.26.95
ondansetron 4mg without prescription <a href="https://aspironolactone.com/">buy spironolactone 25mg pill</a> buy zocor 20mg pills
2022-10-09 15:15:27
Pbfpar:
45.146.26.109
buy valtrex 1000mg online <a href="https://avalacyclovir.com/">valtrex 1000mg for sale</a> buy fluconazole 100mg online cheap
2022-10-10 19:50:53
Ejtfxq:
45.146.26.15
ampicillin us <a href="https://aciprofloxacin.com/">ciprofloxacin 500mg generic</a> order metronidazole 200mg online cheap
2022-10-11 22:13:17
Bfipke:
45.146.26.33
buy augmentin 625mg sale <a href="https://augmenpill.com/">augmentin 625mg ca</a> bactrim online order
2022-10-12 23:30:33
Rqaaab:
45.146.26.114
cephalexin 125mg uk <a href="https://cleoplcin.com/">cleocin sale</a> erythromycin 250mg brand
2022-10-15 04:16:02
Enyrtk:
45.146.26.57
fildena 50mg uk <a href="https://abudesonide.com/">purchase rhinocort sale</a> purchase rhinocort online
2022-10-16 06:24:01
Motsww:
45.146.26.33
cefuroxime order <a href="https://amethocarbamol.com/">robaxin 500mg pills</a> methocarbamol pill
2022-10-17 08:37:33
Ednzla:
45.146.26.101
desyrel 50mg without prescription <a href="https://vgsildenafil.com/">order viagra generic</a> viagra 50mg tablet
2022-10-18 10:48:19
Yqsyno:
45.146.26.17
order tadalafil 10mg <a href="https://edfstp.com/">buy ed meds online</a> overnight delivery for cialis
2022-10-19 12:24:05
Koxxbm:
45.146.26.81
order glucophage 500mg generic <a href="https://atorvastatinc.com/">atorvastatin 40mg canada</a> order norvasc 10mg
2022-10-20 19:07:02
Vuujri:
45.146.26.33
purchase lisinopril for sale <a href="https://atenolpli.com/">buy tenormin 50mg for sale</a> order tenormin online
2022-10-21 21:47:51
Ziodmv:
45.146.26.10
clarinex 5mg brand <a href="https://clarinps.com/">clarinex for sale online</a> order claritin
2022-10-23 18:39:42
Ybowpr:
45.146.26.109
buy toradol online <a href="https://toradopll.com/">brand toradol</a> losartan 25mg cost
2022-10-24 21:19:21
Wuhfon:
45.146.26.99
order ramipril 5mg online <a href="https://arcoxpl.com/">order etoricoxib online cheap</a> buy glimepiride for sale
2022-10-25 23:39:55
Dewjpe:
45.146.26.81
mesalamine pills <a href="https://buspapl.com/">order generic buspar</a> cordarone 200mg price
2022-10-26 22:29:04
Hjxazl:
45.146.26.95
buy coreg sale <a href="https://xcorenal.com/">coreg 25mg ca</a> amitriptyline tablet
2022-10-28 00:42:26
Ppwxrf:
45.146.26.41
furadantin 100mg us <a href="https://furadanpln.com/">nitrofurantoin uk</a> order motrin 400mg
2022-10-29 05:36:49
Hvizhv:
45.146.26.33
buy mirtazapine 15mg online cheap <a href="https://remerotn.com/">mirtazapine 15mg generic</a> pamelor us
2022-10-30 07:58:47
Rdzpzh:
45.146.26.38
tricor cost <a href="https://tricotn.com/">order fenofibrate 160mg for sale</a> order generic alfuzosin 10mg
2022-11-01 01:54:29
Sfwhgr:
45.146.26.15
order cialis 40mg online <a href="https://tadplis.com/">order generic cialis 20mg</a> viagra 150mg over the counter
2022-11-02 22:13:05
Raeojq:
45.146.26.57
tadalafil without prescription <a href="https://ciatadpp.com/">buy tadalafil online</a> brand provigil 200mg
2022-11-04 16:09:32
Mjdbyy:
45.146.26.76
deltasone 40mg tablet <a href="https://accutarsx.com/">order accutane australia</a> order amoxicillin 500mg generic
2022-11-06 11:06:11
Muxkmo:
193.141.92.192
buy azithromycin 250mg sale <a href="https://neuromns.com/">gabapentin 100mg pill</a> neurontin online
2022-11-08 12:28:53
Msbwuo:
45.146.26.67
generic lasix <a href="https://doxycycin.com/">order doxycycline 100mg</a> ivermectin 1mg
2022-11-09 15:27:49
Aevuns:
45.146.26.56
plaquenil 200mg price <a href="https://plaquep.com/">buy plaquenil 400mg online cheap</a> ivermectin buy australia
2022-11-10 18:40:55
Huwsrj:
45.146.26.106
atorvastatin medication <a href="https://lipitwor.com/">order lipitor 10mg without prescription</a> buy viagra 150mg without prescription
2022-11-12 01:39:07
Issgwe:
45.146.26.106
buy lisinopril generic <a href="https://pisinopril.com/">cheap lisinopril 10mg</a> cialis 20mg generic
2022-11-13 04:23:07
Dgbbwv:
45.146.26.11
order metoprolol 50mg pills <a href="https://metoprolpol.com/">lopressor 50mg us</a> methylprednisolone 8mg tablets
2022-11-14 07:15:58
Mzcqmg:
45.146.26.57
clomiphene online <a href="https://plclomit.com/">clomid cheap</a> order pregabalin 75mg online cheap
2022-11-15 10:36:28
Bhyumk:
45.146.26.122
order aristocort 4mg generic <a href="https://gvaristoc.com/">aristocort 4mg ca</a> buy generic priligy 30mg
2022-11-16 16:21:21
Axaiwf:
45.146.26.56
order cytotec without prescription <a href="https://bsorlistac.com/">purchase xenical pills</a> order synthroid 100mcg without prescription
2022-11-18 05:32:24
Qxojfv:
45.146.26.42
zovirax 400mg over the counter <a href="https://xyacyclov.com/">zovirax 800mg drug</a> allopurinol cheap
2022-11-20 04:47:25
Smbhnz:
45.146.26.127
buy generic crestor <a href="https://bacrestop.com/">order generic rosuvastatin 10mg</a> order tetracycline generic
2022-11-22 03:08:33
Wvuvdj:
45.146.26.56
buy generic baclofen 10mg <a href="https://aflexecl.com/">buy flexeril 15mg</a> viagra professional
2022-11-23 23:24:02
Aczowg:
45.146.26.22
oral tadalafil 5mg <a href="https://gntoradoplls.com/">buy toradol 10mg online</a> purchase toradol pill
2022-11-26 05:28:01
Aocmzc:
45.146.26.15
buy colchicine online <a href="https://gncolchicin.com/">brand colchicine</a> order methotrexate 10mg generic
2022-11-28 12:33:23
Fjohjv:
45.146.26.11
generic cozaar 25mg <a href="https://gntopama.com/">purchase topamax pill</a> oral imitrex 25mg
2022-11-30 14:48:25
Srvmof:
45.146.26.67
order avodart <a href="https://gncelebra.com/">celebrex 100mg oral</a> order ondansetron 8mg without prescription
2022-12-03 00:52:12
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна